Eensgezindheid: Onstuitbaar, fraai, lovend

Geniet van de rust
van de wadden

Onze specialiteiten

Mary Naumer

23-29 april 2011, een prachtige reis!

Soms zit alles mee: zon, wind uit de goede hoek,  tulpenbollen die net in bloei zijn geschoten. Zo ook tijdens deze paasreis  22 april tot en met 29 april. De 18e reis van Mary Naumer; inmiddels zijn twee van haar kinderen Esther en Lucas maat geweest, en varen de kleinkinderen Helena en Bjarne mee. Ook oudgediende Birke was van de partij, zij is iets later aangehaakt, maar sindsdien een trouwe gast. Haar dochter Nane komt dit jaar op de Eensgezindheid varen.

Specialiteiten

Meer specialiteiten